ภูเขาสูง เขื่อนสวย รวยผลไม้ ไร้อาชญากรรม คุณธรรมล้ำเลิศ ต้นกำเนิดเสาหลักเมือง

ราคาแพ็คเกจทัวร์ เขื่อนเชี่ยวหลาน สำหรับกรุ๊ป 10 ท่านขึ้นไป


สำหรับลูกค้ากรุ๊ปหรือคณะ 10 ท่านขึ้นไป/เช่าเหมาราคาพิเศษ!
แพ็คเกจ ห้องพัก ราคา/ท่าน ราคาดังกล่าวรวม
2 วัน 1 คืน แพไม้ไผ่ 3,400 บาท
 1. เรือทัวร์ไป-กลับพร้อมชูชีพ
 2. อาหารครบทุกมื้อ
  - แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน = อาหาร 3 มื้อ
  - แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน = อาหาร 6 มื้อ
 3. เรือแพยนต์รับ-ส่ง ตามรายการ
 4. ทัวร์กุ้ยหลินเมืองไทย-วังปลา-ทะเลใน500ไร่-นั่งแพยนต์-ชมถ้ำปะการัง
 5. ทัวร์นั่งเรือส่องสัตว์-ชมหมอกยามเช้า (วันที่ 2)
 6. มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่
 7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ
 8. ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
  - กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง 
  ท่านละ 1,000,000 บาท
  - ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ท่านละ 500,000 บาท
แพไม้ใหม่ 3,600 บาท
3 วัน 2 คืน แพไม้ไผ่ 4,100 บาท
แพไม้ใหม่ 5,900 บาท
- พักห้องละ 3 ท่าน สำหรับ แพนางไพร, ห้องละ 4-6 ท่าน แพเพลินไพร(บ้านไม้เฌอร่า)


** หมายเหตุ
- แพไม้ไผ่      เฉพาะ   แพนางไพร (ห้องน้ำรวม)
- แพไม้ใหม่    เฉพาะ   แพนางไพร (ห้องน้ำในตัว)
                                

       
         
 


 
 
 
 
 
 

 

 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

 

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chiewlarntours.com