ภูเขาสูง เขื่อนสวย รวยผลไม้ ไร้อาชญากรรม คุณธรรมล้ำเลิศ ต้นกำเนิดเสาหลักเมือง
แพ็คเกจทัวร์ เขื่อนเชี่ยวหลาน
   บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด ได้จัดทัวร์ท่องเที่ยวในเขื่อนรัชชประภา โดยได้ร่วมกับแพ ที่พักเขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชชประภา)                ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่ามีความโดดเด่นเรื่องสถานที่ ที่พัก และการบริการ จัดทัวร์ท่องเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ความต้องการของลูกค้า
     ในการจัดแพ็คเกจทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลานของทุกแพ รีสอร์ท ทางบริษัทฯ ได้จัดให้รวมเรือท่องเที่ยว สถานที่ต่างๆ ในเขื่อนเชี่ยวหลาน พร้อม       
มัคคุเทศก์ อาหารครบทุกมื้อและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมอีก ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงรายการ เพิ่มเติม เลื่อน ยกเลิก บางรายการหรือทั้งหมดเท่านั้น
การเดินทางท่องเที่ยวภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน แบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ แบบ Join Trip และ แบบ Private Trip
แพ็คเกจ ทัวร์ 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน เขื่อนรัชชประภา เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี
แผนที่แพ รีสอร์ท ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน
แผนที่แพรีสอร์ท ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน
แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน แพรีสอร์ท + ทัวร์ กุ้ยหลินเมืองไทย - วังปลา - ทะเลใน500ไร่ - นั่งแพยนต์ - ชมถ้ำปะการัง ราคาโชว์
แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน แพรีสอร์ท + ทัวร์ กุ้ยหลินเมืองไทย - วังปลา - ทะเลใน500ไร่ - นั่งแพยนต์ - ชมถ้ำปะการัง
 
แพสายชล แพเพลินไพร แพภูผาวารี เดอะ ลากูน่า เชี่ยวหลาน
แพสายชล แพเพลินไพร แพภูผาวารี แพเชี่ยวหลาน
3,500 บาท/ท่าน 3,650 บาท/ท่าน 5,300 บาท/ท่าน 4,900 บาท/ท่าน
คลองโหลง คลองโหลง คลองหวาง คลองโหลง
***************** ***************** ***************** *****************
แพพันวารีย์ แพไพรวัลย์ แพนางไพร แพคลองคะ
แพพันวารีย์ แพไพรวัลย์ แพนางไพร แพคลองคะ
4,800 บาท/ท่าน 3,950 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 3,900 บาท/ท่าน
คลองโหลง คลองโหลง อ่าวสมเด็จ คลองคะ
***************** ***************** ***************** *****************
แพคีรีวาริน แพคีรีธารา แพ 500 ไร่ แพสมายเลย์
แพคีรีวาริน แพคีรีธารา แพ 500 ไร่ แพสมายเลย์
4,000 บาท/ท่าน 4,000 บาท/ท่าน 10,000 บาท/ท่าน 3,300 บาท/ท่าน
คลองหวาง คลองมุย คลองหวาง คลองหวาง
***************** ***************** ***************** *****************
แพภูตะวัน แพไกรสร แพโตนเตย  
 
แพภูตะวัน แพไกรสร แพโตนเตย  
2,950 บาท/ท่าน 3,750 บาท/ท่าน 3,750 บาท/ท่าน  
คลองมุย คลองมอญ คลองแปะ  
***************** ***************** *****************  
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับลูกค้ากรุ๊ปหรือคณะ 10 ท่านขึ้นไป/เช่าเหมาราคาพิเศษ!
แพ็คเกจ ห้องพัก ราคา/ท่าน ราคาดังกล่าวรวม
2 วัน 1 คืน แพไม้ไผ่ 2,100 บาท
 1. เรือทัวร์ไป-กลับพร้อมชูชีพ
 2. อาหารครบทุกมื้อ
  - แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน = อาหาร 3 มื้อ
  - แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน = อาหาร 6 มื้อ
 3. เรือแพยนต์รับ-ส่ง ตามรายการ
 4. ทัวร์กุ้ยหลินเมืองไทย-วังปลา-ทะเลใน500ไร่-นั่งแพยนต์-ชมถ้ำปะการัง
 5. ทัวร์นั่งเรือส่องสัตว์-ชมหมอกยามเช้า (วันที่ 2)
 6. มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่
 7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ
 8. ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
  - กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง 
  ท่านละ 1,000,000 บาท
  - ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ท่านละ 500,000 บาท
แพไม้ใหม่ 2,400 บาท
3 วัน 2 คืน แพไม้ไผ่ 3,400 บาท
แพไม้ใหม่ 3,900 บาท
- พักห้องละ 3 ท่าน สำหรับ แพสายชล(แพไม้ใหม่), แพนางไพร, ห้องละ 4-6 ท่าน แพเพลินไพร(บ้านไม้เฌอร่า)
- พักห้องละ 6 ท่าน สำหรับ แพเชี่ยวหลาน, แพคลองคะ


** หมายเหตุ
- แพไม้ไผ่      เฉพาะ   แพนางไพร (ห้องน้ำรวม)
- แพไม้ใหม่    เฉพาะ   แพเพลินไพร บ้านไม้เฌอร่า (ห้องน้ำรวม), แพสายชล แพไม้ใหม่(ห้องน้ำรวม),
                                

       
         
 

 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

 

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chiewlarntours.com