ภูเขาสูง เขื่อนสวย รวยผลไม้ ไร้อาชญากรรม คุณธรรมล้ำเลิศ ต้นกำเนิดเสาหลักเมือง
ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชชประภา )อุทยานแห่งชาติเขาสก
เขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก
เขื่อนเชี่ยวหลาน
      เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่สวนใหญ่
ติดอุทยานแห่งชาติเขาสกเกือบทั้งหมด เมื่อก่อนสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ใหม่ว่า
"เขื่อนรัชชประภา" มีความหมายว่า "แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร"

เลือกโปรแกรม
แพ็คเกจทัวร์ เขื่อนเชี่ยวหลาน อุทยานแห่งชาติเขาสก

การอบรมพนักงาน การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

        ทางบริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด ให้บริการเรือทัวร์นำเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร และทริปทัวร์ท่องเที่ยวทางน้ำ เกาะเต่า - เกาะนางยวน และเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ทางบริษัท ฯ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการท่องเที่ยวต่างๆ และต้องการให้พนักงาน บริการมีความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุ
        จึงได้เชิญวิทยากร มาให้ความรู้และอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการและสร้างความมั่นใจใหักับลูกค้าที่เดินทางมาท่องเที่ยวกับทางบริษัท
    อบรมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
 

 

เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี - ท่องเที่ยว เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก
กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ)   วังปลา

เขื่อนรัชชประภา
 
วังปลา แพนางไพร
  กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) ลักษณะภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูก โผล่พ้นน้ำสีเขียวมรกต ตั้งตระหง่านเรียงกันอย่างลงตัว และสวยงามท่าม
กลาง ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดของ เขื่อนเชี่ยวหลาน
     วังปลา ณ แพนางไพร ของหน่วยพิทักษ์อุทยานทางน้ำ เขาสก 3     เป็นจุดชมปลาตะเพียนหางแดงเยอะที่สุด ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่หากินเองตาม
ธรรมชาติ มีอยู่อาศัยกันเป็นฝูงใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถแวะให้อาหารได้
ทะเลใน 500 ไร่   ถ้ำปะการัง

วังปลา แพนางไพร
 
วังปลา แพนางไพร
  ทะเลใน 500 ไร่ เป็นทะเลในที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลานานาชนิดเริ่มมีชาวบ้านมาสร้างเรือนแพเพื่อ   
จับปลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 และด้วยการกะประมาณโดยสายตาของชาวบ้าน
บางคนจึงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่า 500 ไร่ แต่แท้จริงแล้วมีขนาดร่วม 2,000 ไร่
เลยทีเดียว แต่ผู้คนก็ยังคงเรียกติดปากว่า ทะเลใน 500 ไร่
    ถ้ำปะการัง อยู่ในบริเวณ ทะเลใน 500 ไร่ ภายในถ้ำ มีหินงอกหินย้อย
รูปร่างแปลกตาก จะแตกหน่อเล็กๆ คล้ายปะการังในทะเล จึงเรียกว่า ถ้ำ
ปะการัง อายุประมาณ 250 ถึง 400 ล้านปี คาดว่าเคยเป็นทะเลดึกดำบรรพ์
ของโลก สภาพภายในถ้ำสมบูรณ์และสะอาดมาก


 

 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

 

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chiewlarntours.com